Là 1 gói đặc biệt của 2 trang phổ biến nhất từ Cuốn Pantone Munsell Soil Book of Color M50215B (Trang 7.5YR và 10YR). 2 trang này có sẵn để giúp sử dụng phân loại, định nghĩa màu cuộn và được xây dựng tương tự như các trang đã có trong cuốn Pantone Munsell Soil Book of Color M50215B. Các trang nay đủ bền để sử dụng tại hiện trường trong tất cả các môi trường khác nhau nơi xác định màu đất.

Hotline 24/7: 0938 06 55 07

Contact Me on Zalo