Phần mềm chấm điểm kiểm tra Farnsworth-Munsell Hue M80013 bao gồm phần mềm chấm điểm thân thiện với người dùng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Đồ thị và biểu đồ cung cấp nhanh chóng xác định khả năng nhìn màu. Để phân tích sâu hơn, phần mềm bao gồm cơ sở dữ liệu để lưu trữ khả năng đánh giá màu sắc trực quan của mọi người.

  • Có thể chia sẻ dữ liệu với các cơ sở, khách hàng và nhà cung cấp khác.
  • Phần mềm được kích hoạt mạng, do đó, cho dù bạn đang quản lý khả năng giao tiếp màu của nhân viên toàn cầu hay tuân thủ kiểm tra thị lực màu do nhà cung cấp ủy quyền, dữ liệu của bạn luôn có sẵn trên mạng LAN hoặc WAN.

Hotline 24/7: 0938 06 55 07

Contact Me on Zalo