Category Archives: HỆ MÀU

Màu Pantone trong thiết kế với Photoshop, Illustrator và Indesign

Làm sao để tải thư viện màu Pantone lên các phần mềm thiết kế? Phần [Đọc tiếp...]

HỆ MÀU PANTONE LÀ GÌ?

Pantone cung cấp 1 ngôn ngữ chung về màu sắc cho phép đưa ra các [Đọc tiếp...]

Cách xác định cây màu Pantone của X-Rite LLC dựa vào mã màu có sẵn

 Trường hợp 4: Màu Pantone trong các bảng màu ít thông dụng Màu C U, [Đọc tiếp...]