Munsell Soil Color Charts – M50215B

Cuốn Pantone Munsell Color Charts M50215B – Biểu đồ màu đất Munsell là 1 công cụ hợp lý để đánh giá loại đất có tỏng 1 khu vực nhất định. Cuốn Pantone Munsell M50215B được thiết kế cho phép người dùng thực hiện đánh giá màu đất trong khu vực 1 cách nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống phân loại đất đã được phát triển xung quanh hệ màu Munsell là 1 quy trình được thiết lập và chấp nhận để gán loại đất. Hệ thống phân loại này đã được sử dụng ở Hoa Kì trong hơn 55 năm để hỗ trợ việc quản lý và giám sát tài nguyên thiên nhiên. Thông qua việc sử dụng biểu đồ màu đất Munsell M50215B – Munsell Color Charts, các học viên từ nhiều ngành nghề có thể chia sẻ thông tin đáng tin cậy và nhất quán về màu sắc của đất tại 1 địa điểm cụ thể với các đồng nghiệp ở bất cứ đâu trên thế giới.

Category:

Mô tả

Định dạng Munsell M50215B

Munsell Soil Color Chart bao gồm những thành phần sau:

  • Biểu đồ đất Munsell 10R.
  • Biểu đồ đất Munsell 10YR
  • Biểu đồ đất Munsell 2.5Y
  • Biểu đồ đất Munsell 2.5YR
  • Biểu đồ đất Munsell 5Y
  • Biểu đồ đất Munsell 5YR – Màu sắc 5GY – Biểu đồ đất anh Olive
  • Gley 1 & 2 (2- Biểu đồ riêng) Biểu đồ đất.
  • Biểu đồ đất riêng lẻ Munsell 5R
  • Biểu đồ đất riêng lẻ Munsell 7.5R
  • Trang trắng 7.5R. 10YR, 2.5Y

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Munsell Soil Color Charts – M50215B”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.