Pantone Munsell Rock Color Chart – Bảng màu đá Munsell M50315B cung cấp 1 phương pháp chính xác, bền vững để đánh giá và phân loại các mẫu màu đá.

Biểu đồ màu đá Munsell M50315B giúp các nhà địa chất và khảo cổ học giao tiếp với màu sắc hiệu quả hơn bằng cách tham chiếu chéo các tên màu ISCC-NBS với các kí hiệu màu alpha – số Munsell độc đáo cho các mẫu màu đá. Biểu đồ màu đá là bản sửa đổi của Biểu đồ màu đá của Hiệp hội địa chất Hoa Kỳ (GSA) đã được công bố trước đây.

Biểu đồ màu đá Munsell M50315B đủ chắc chắn để chịu đựng được cường độ sử dụng.

Biểu đồ màu đá Munsell mang đến sự tiện lợi trong việc đánh giá màu đá của tất cả các loại mà bạn cần trong lĩnh vực này. Đánh giá màu đá ướt hoặc khô, đá hạt vừa, mịn hoặc thô.

Mặc dù Biểu đồ màu đá được xây dựng để chống chịu được 1 số điều kiện khắc nghiệt nhất trên thế giới nhưng bạn vẫn cần thay thế định kỳ.

Hotline 24/7: 0938 06 55 07

Contact Me on Zalo